WIRUSOOCHRONA

Nasze Przedszkole bierze udział w akcji informacyjno-edukacyjnej pt. „Wirusoochrona”. W związku z tym, w zeszłym tygodniu we wszystkich grupach zostały przeprowadzone specjalne zajęcia, mające na celu:

  • wzbogacenie u dzieci postawy prozdrowotnej,
  • nabycie przez dzieci określonych umiejętności,
  • przyswojenie prawidłowych przyzwyczajeń oraz nawyków higieniczno-zdrowotnych.

Opiekunem całej akcji w Przedszkolu w Krzanowicach jest Pani Monika Glasman.

Do artykułu dołączone zostało jedne zdjęcie dzieci z grupy sześciolatków "Żabki". Na zdjęciu dzieci stoją w dwóch rzędach (10 dzieci z tyłu, 7 dzieci z przodu). Każdy sześciolatek jest uśmiechnięty, w rączkach trzymają pokolorowane przez siebie plakaty, co robić, aby się nie zarazić.