Sprzątanie świata

Tegoroczna akcja sprzątania odbyła się pod hasłem „Nie śmiecimy – sprzątamy zmieniamy!”. Dzieci z najstarszych grup wiekowych, budując swoją świadomość ekologiczną, ucząc się segregowania śmierci i kształtując nawyki ekologiczne wysprzątały najbliższe otoczenie.

Fot.: zasoby własne Przedszkola w Krzanowicach.