Hej w kopalni praca wre, górnicy pracują…

Tym i podobnymi popularnymi tekstami piosenek i wierszy dzieci z Przedszkola w Krzanowicach przywitały Górników. Potem były górnicze opowieści i mnóstwo pytań dotyczących ich trudnej i niebezpiecznej pracy. Na zakończenie dzieci podziękowały Górnikom laurkami i drobnymi prezencikami. Górnicy natomiast przygotowali dzieciom słodką niespodziankę. Dziękujemy i zapraszamy w przyszłym roku.