BARBÓRKA W BOJANOWIE

Dziś całe przedszkole

Barbórkę świętuje.

I za ciężką pracę

Górnikom dziękuje.

Z okazji Barbórki, 2 grudnia – do Przedszkola w Bojanowie (oddz. zamiejscowy Przedszkola z Krzanowic) licznie przybyli Górnicy. Dzieci przywitały gości wierszami, piosenkami oraz tańcami. Po występach z zainteresowaniem słuchały opowiadań o ich pracy w kopalni. Zadawały pytania, na które górnicy bardzo chętnie odpowiadali. To miłe spotkanie zostało zakończone słodkim akcentem. Dzieci otrzymały słodycze od gości i z niecierpliwością będą czekały na kolejne spotkanie za rok.