Dzień Kolorowej Skarpetki

W naszym przedszkolu, w dniu 20 marca 2024r.,  dzieci z grupy Motylki wraz z nauczycielami okazali solidarność z osobami z Zespołem Downa. Symbolem są kolorowe skarpetki nie do pary, będące znakiem różnorodności i niedopasowania społecznego. Zakładając kolorowe skarpetki nie do pary, pokazujemy w ten sposób zrozumienie, tolerancję i akceptację dla osób z zespołem Downa.

Ideą tego dnia jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na potrzeby osób z Zespołem Downa oraz zwiększenie świadomości na chorobę.

Monika Reisky