Dla Niepodległej

W piątek 08 listopada 2019r., o godzinie 11:11, wszystkie dzieci z Przedszkola w Krzanowicach oraz z oddziałów zamiejscowych w Bojanowie i Pietraszynie, odśpiewały hymn narodowy. Po odśpiewaniu hymnu, dzieci otrzymały kolorowanki „Wielcy Władcy i Bohaterowie Polscy”.

Fot.: zasoby własne Przedszkola w Krzanowicach.