Obchody święta Niepodległości w Oddziałach Zamiejscowych Przedszkola

9 listopada 2018 roku przedszkolaki z Przedszkola w Krzanowicach Oddziału Zamiejscowego w Pietraszynie obchody Stulecia Odzyskania Niepodległości rozpoczęły o symbolicznej godzinie 1111 uroczystym zaśpiewaniem 4-zwrotkowego „Mazurka Dąbrowskiego”, następnie recytowały wiersz Władysława Bełza „Kto ty jesteś?” oraz zatańczyły do piosenki „Od morza, aż do Tatr”. Po występach rozdaliśmy dyplomy dzieciom, które brały udział w rodzinnym konkursie plastycznym „POLSKA–MOJA OJCZYZNA”. Na zakończenie uroczystości przeczytaliśmy „Legendę o Lechu, Czechu i Rusie”.

Obchody święta Niepodległości w Oddziale Zamiejscowym Przedszkola w Bojanowie:

Fot.: zasoby własne Przedszkola w Krzanowicach.