Obchody święta Niepodległości w Przedszkolu w Krzanowicach

W tym roku obchody Święta Niepodległości w naszym przedszkolu nabrały szczególnie uroczystej oprawy. Apel odbył się 9.11.2018r. Budynek przedszkolny jak co roku udekorowany został biało-czerwoną flagą oraz pięknymi pracami przygotowanymi przez dzieci i ich rodziców z racji konkursu plastycznego „POLSKA-MOJA OJCZYZNA”. W całym przedszkolu dominowały barwy narodowe i symbole patriotyczne. W uroczystości wzięły udział wszystkie grupy wiekowe przedszkolaków. Szacunek i miłość do Ojczyzny najmłodsi wyrazili poprzez recytację wierszy o charakterze patriotycznym. O godzinie 1111 wszyscy przedszkolacy wraz z nauczycielami z dumą odśpiewali Hymn Polski. Po zakończeniu oficjalnej części apelu laureaci konkursu rodzinnego zostali nagrodzeni gromkimi brawami oraz upominkami.

Fot.: zasoby własne Przedszkola w Krzanowicach.