!!!REKRUTACJA!!!

Od dnia

01.03. do 31.03.2021r.

Przedszkole w Krzanowicach

prowadzi rekrutację dzieci

do przedszkola na rok szkolny 2021/2022

Po wnioski przyjęcia dziecka
do przedszkola, prosimy zgłaszać się do kancelarii przedszkola lub są do pobrania na stronie internetowej: www.przedszkolewkrzanowicach.pl