Policjant to naprawdę nasz przyjaciel bliski

,,Policjant to naprawdę nasz przyjaciel bliski, przyjaciel,który myśli życzliwie o wszystkich, czuwa nad bezpieczeństwem na ulicy, w domu, zawsze z pomocą spieszy, kiedy trzeba pomóc”. Takimi słowami pani dyrektor przywitała  naszego gościa, dzielnicowego Krzysztofa Klimka. Przedszkolaki, z każdej grupy, zaprezentowały wiersze i piosenki               o tematyce związanej z bezpieczeństwem. Później pan policjant opowiedział dzieciom          o swojej pracy i uczulił wszystkich na na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w domu, na ulicy, podczas kontaktu z obcymi ludźmi i zwierzętami dziko żyjącymi. Dzieci z grupy ,,Myszek”podziękowały ,wręczając piękną laurkę i kwiaty, a za zorganizowanie spotkania z policjantem dziękujemy pani Ewelinie Kyrcz.