!!!NOWE ZASADY REKRUTACJI!!!

Przedszkole w Krzanowicach prowadzi rekrutację dzieci na rok szkolny 2020/2021 (dot. nowo przyjmowanych dzieci).

Proszę o zgłaszanie na nasz e-mail przedszkole-krz-ce@wp.pl w formie skanu lub nawet fotografię dokumentów lub podanie tylko następujących danych: imienia i nazwiska dziecka oraz datę urodzenia.

Po ustaniu zagrożenia będzie możliwe uzupełnienie dokumentacji w postaci papierowej.

Decyzja ma na celu ograniczenie niebezpieczeństwa zarażenia się koronawirusem COVID19.

Wnioski są do pobrania na naszej stronie internetowej www.przedszkolewkrzanowicach.pl