!!!INFORMACJA!!!

Zarządzenie 3/2020

Dyrektora Przedszkola w Krzanowicach

z dnia 5 maja 2020 roku


w sprawie zawieszenia zajęć w Przedszkolu w Krzanowicach oraz w oddziałach zamiejscowych w Bojanowie i Pietraszynie

 

 

Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych szkołach i placówkach ( Dz.U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 z późn. zm.), za zgodą organu prowadzącego

zarządzam, co następuje:

1

W związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii, rosnącym stanem liczby zarażonych koronawirusem w województwie śląskim, występowaniem na terenie Gminy Krzanowice wśród mieszkańców Gminy przypadków zakażeń wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19, zawieszam zajęcia w Przedszkolu w  Krzanowicach oraz w oddziałach zamiejscowych w Bojanowie i Pietraszynie w okresie od dnia 6 maja do dnia 18 maja 2020 r.

2

W okresie, o którym mowa w § 1, zadania przedszkola realizowane będą z wykorzystaniem metod i technik zdalnych.

3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 maja 2020 roku.

/-/