Dzień Nauczyciela

Dobry nauczyciel to człowiek, którego cechuje wszechstronna osobowość nastawiona na współpracę i współdziałanie. Istota, która lubi swoją pracę, ma wizję ucznia, potrafi odkrywać, rozbudzać i kształtować indywidualne możliwości swoich podopiecznych. Takich nauczycieli można spotkać w naszym przedszkolu: w Krzanowicach, w Bojanowie, w Pietraszynie. Takich nauczycieli uwielbiają nasze przedszkolaki.

Całemu Gronu Pedagogicznemu oraz Pracownikom Administracji i Obsługi w dniu Ich święta składamy najserdeczniejsze życzenia, dużej wytrwałości, nieograniczonego entuzjazmu w przekazywaniu wiedzy i spokojnej pracy. Dzięki Państwu pasji i zaangażowaniu nasze przedszkole staje się coraz lepsze, bardziej przyjazne. To właśnie tu, w przedszkolu, dzięki Państwu, buduje się fundament naszej przyszłości.

E.G.