Bezpieczne wakacje

W ramach działań profilaktycznych realizowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krzanowicach, dzieci z najstarszych grup spotkały się z Przewodniczącym Komisji, Jarosławem Gałkowskim, który życząc dzieciom udanego wypoczynku rozdał kolorowanki „Bezpieczne wakacje” uczulając tym samym dzieci na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wakacyjnych zabaw i wyjazdów.

Fot.: zasoby własne Przedszkola w Krzanowicach.