07 listopada odwiedzili naszą placówkę funkcjonariusze Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej im.nadkom. J. Bocheńskiego w Raciborzu. Mieliśmy okazję dowiedzieć się wielu interesujących wiadomości na temat ich służby, na temat umiejętności i możliwości psa tropiącego. Dziękujemy Gościom za ich trudną i odpowiedzialną służbę.