„Klub Zdrowego Przedszkolaka”

W terminie 12.04.2023r. – 25.05.2023r. w Przedszkolu w Krzanowicach realizowano Wojewódzki projekt pt. „Klub zdrowego Przedszkolaka”.  W okresie tym dzieci uczestniczyły w zajęciach mających na celu: zwiększenie świadomości i wiedzy na temat postaw prozdrowotnych, propagowanie zdrowego stylu życia oraz wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci. Zostały wdrożone w naszej placówce dwa z sześciu dostępnych modułów, a mianowicie:  „Wirusoochrona” oraz „Czyste powietrze wokół nas”. 

Tematyka skupiała się wokół:

  • zdrowego stylu życia ( prawidłowego odżywiania, odpowiedniej ilości aktywności fizycznej),
  • dbania o higienę osobistą (ze szczególnym zwróceniem uwagi na konieczność dokładnego mycia rąk),
  • dbania o siebie,
  • dbania o środowisko,
  • zwiększania wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego,
  • zwiększania wiedzy dzieci na temat skutków palenia papierosów,
  • zwiększania wrażliwości dzieci, na miejsca, w których mogą być narażone na dym tytoniowy.

Koordynatorem akcji przeprowadzonej w Przedszkolu w Krzanowicach jest Monika Glasman.