ZAKOŃCZENIE REKRUTACJI

W dniu 31.03.2021r. zakończyła się rekrutacja dzieci do Przedszkola w Krzanowicach na rok szkolny 2021/2022.

Lista dzieci przyjętych do Przedszkola została wywieszona na drzwiach Przedszkola w Krzanowicach.