WIRUSOOCHRONA

W Przedszkolu w Krzanowicach i oddziałach zamiejscowych: Bojanów, Pietraszyn, realizowano w dniach 15.09.2021r. – 15.10.2021r. Wojewódzką Akcję  informacyjno – edukacyjną „WIRUSOOCHRONA”.  W okresie tym dzieci uczestniczyły w zajęciach mających na celu wzbogacenie postaw prozdrowotnych oraz  przyswojenia prawidłowych przyzwyczajeń i nawyków higieniczno – sanitarnych.

Tematyka skupiała się wokół:

  • zdrowego stylu życia: prawidłowego odżywiania, odpowiedniej ilości aktywności fizycznej;
  •  dbania o higienę osobistą (ze szczególnym zwróceniem uwagi na konieczność dokładnego mycia rąk), 
  • znaczenia roli szczepień ochronnych,  jako formy zapobiegania w rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych, 
  • dbania o siebie.

Koordynatorem akcji przeprowadzonej w Przedszkolu w Krzanowicach jest Monika Glasman.