!!!REKRUTACJA!!!

Od dnia 01.03.2023r. do 31.03.2023r. Przedszkole w Krzanowicach prowadzi       rekrutację dzieci do przedszkola na rok szkolny 2023/2024.
Po wnioski przyjęcia dziecka do przedszkola, prosimy zgłaszać się do kancelarii przedszkola lub są do pobrania na stronie internetowej:                                       www.przedszkolewkrzanowicach.pl