KIM ZOSTANĘ, KIEDY DOROSNĘ?

Dzieci są otwarte na wiedzę, ciekawe świata. Lubią poznawać nowe rzeczy, naśladować osoby dorosłe. Przedszkolaki 5-6 letnie z oddz. w Bojanowie uczestniczą w programie „Kim zostanę, kiedy dorosnę?”, podczas którego poznają różne zawody. Dzieci spotykają się z przedstawicielami różnych zawodów w przedszkolu oraz odwiedzają ich w miejscu pracy. Obserwując pracę ludzi w różnych zawodach dostrzegają sieć wzajemnych zależności między tymi zawodami, oglądają różne narzędzia pracy oraz poznają zasady bezpieczeństwa. Dzieci zdobywają nowe doświadczenia społeczne i emocjonalne.

Ostatnimi czasy przedszkolaki spotkały się z fryzjerką -panią Marią Wydra, odwiedziły sklep w Bojanowie, spotkały się z panem Waldemarem Krupa- elektrykiem, krawcową -panią Jolą Piechaczek oraz zaprosiły do przedszkola kominiarza- pana Andrzeja Irzyka.