Jak udzielać pierwszej pomocy?

Dzieci w oddziale przedszkolnym w Bojanowie poznawały zasady udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Najpierw spotkały się z panią Pauliną Bokwa z OSP w Bojanowie, która udzielała dzieciom i ich rodzicom fachowych rad, jak wykonywać prawidłowo masaż serca i sztuczne oddychanie. Pokaz i ćwiczenia odbywały się na specjalnym fantomie, na którym każdy ochotnik mógł wypróbować swoich sił.

Podczas drugiego spotkania, którego tematem była również pierwsza pomoc przedszkolaki przywitały ratownika medycznego- panią Simonę Musioł. Dzieci mogły zobaczyć wyposażenie torby ratownika, dowiedziały się, do czego służą złote folie oraz ćwiczyły wykonywanie telefonów alarmowych. Nauczyły się również, jak należy ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej.