Bezpieczny przedszkolak

Kontynuując cykl tematów związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem, dzieci spotkały się z dzielnicowym A. Sosna. Poprzez wiersze i piosenki podzieliły się wiedzą na temat bezpieczeństwa na ulicy i w domu. Spotkanie zakończyło się obejrzeniem radiowozu i wręczeniem laurki i kwiatów dla gościa. Dziękujemy i zapraszamy ponownie.

Fot.: zasoby własne Przedszkola w Krzanowicach.