Bezpieczne ferie zimowe

W ramach spotkań mających na celu poprawę bezpieczeństwa, starszaki spotkały się 6 lutego ze Sznupkiem. Była to już druga wizyta maskotki śląskiej policji w przedszkolu, w ramach działań profilaktycznych realizowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krzanowicach przy współpracy z Komisariatem Policji w Krzyżanowicach. Sznupek radził wszystkim jak bezpiecznie bawić się zimą. Dzieci powitały gości wierszykiem, z uwagą słuchały rad, serdecznie dziękowały za kolorowanki i lizaki. Z niecierpliwością oczekują kolejnego spotkania.

Fot.: zasoby własne Przedszkola w Krzanowicach.